Genel Bilgiler

Günümüzde teknolojinin çok hızlı gelişmesi, akademik hayatta ve iş hayatında ele alınan problemleri çok daha kompleks problemler haline getirmiştir. İşletmelerde karşılaşılan bu problemlerde iyi çözümler elde edilmeye (en düşük maliyet, en yüksek kar, en sert madde, en düşük sürtünme v.b.) çalışılmaktadır. Fakat günümüzde fi...
Hedefler

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Program mezunları, çeşitli derecelerde aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaktır: 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi 2. Mühendislik problemlerini sapta...

Program Öğrenme Hedefler

1.Mezunların iş sahibi olabilmeleri için gerekli mesleki yeterlilikleri kazandırmak, 2.Mezunların Endüstri Mühendisliği disiplininin gerektirdiği düzeyde Endüstri Mühendisliği ilgi alanlarına ait konuları bilmesi, Endüstri Mühendisliğinde yararlanılan bilgisayar yazılımları ve programlama dillerine hakim olması ile birlikte bili...
E-BULTEN