AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. İbrahim ÇİL

Sakarya Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZCAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU

Osmangazi Üniversitesi

asipahi@ogu.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

kahramanc@itu.edu.tr

(212) 293 13 00 – 2035

Özgeçmiş

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi

cozkan@yildiz.edu.tr

(212) 383 30 30

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762
(212) 455 57 00 – 15881

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr
mubudak62@gmail.com

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

 

levent.sahin@auzef.istanbul.edu.tr

 

(212) 440 00 00 – 11480

 

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

Emekli Öğr. Üyesi

Prof. Dr. İbrahim ÇİL

Sakarya Üniversitesi

icil@sakarya.edu.tr

(264) 295 56 71

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ramazan YAMAN

Balıkesir Üniversitesi

ryaman@balikesir.edu.tr

(266) 612 11 94 – 4310

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet TÜREL

İstanbul Üniversitesi

aturel@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18407

Özgeçmiş

Doç. Dr. Emre ÇEVİKCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

cevikcan@itu.edu.tr

(212) 293 13 00 – 2759

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. RÜYA ŞAMLI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Murat BASKAK

İstanbul Teknik Üniversitesi

baskakm@itu.edu.tr

(212) 440 00 40

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mücteba UYSAL

İstanbul Üniversitesi

mucteba.uysal@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18010

Özgeçmiş

Doç. Dr. Seda YANIK UĞURLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

sedayanik@itu.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ

İstanbul Üniversitesi

tkdeniz@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tunçhan CURA

İstanbul Üniversitesi

tunchan@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17762

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Muhsin Murat YAŞLIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

muratyas@istanbul.edu.tr

+90 212 4737070 | Dahili : 18303

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Yard. Doç. Dr. Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Yard. Doç. Dr. Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Nihan KABADAYI

İstanbul Üniversitesi

nihank@istanbul.edu.tr

(212) 4737070 – 18420

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Tuncer CAN

İstanbul Üniversitesi

tcan@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13030

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi

eldemir@yildiz.edu.tr

(212) 383 29 97

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ömer Fatih YALÇIN

İstanbul Üniversitesi

fatih.yalcin@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17942

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi

edemirci@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70- 19226

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

İstanbul Üniversitesi

altuntas@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 00 – 19200

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Özdoğan KARAÇALI

İstanbul Üniversitesi

ozdogank@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17911

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Sündüz DAĞ

İstanbul Üniversitesi

skumpas@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18410

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Murad KUCUR

İstanbul Üniversitesi

kucur@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zakir Emre GÜVEN

İstanbul Üniversitesi

eguven@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17583

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr
oznurgulden@gmail.com

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 440 00 00

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 440 00 00

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 440 00 00

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 440 00 00