AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Doç. Dr.  Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. İbrahim ÇİL

Sakarya Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÖZCAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU

Osmangazi Üniversitesi

asipahi@ogu.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

kahramanc@itu.edu.tr

(212) 293 13 00 – 2035

Özgeçmiş

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi

cozkan@yildiz.edu.tr

(212) 383 30 30

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@auzef.istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

Emekli Öğr. Üyesi

Prof. Dr. İbrahim ÇİL

Sakarya Üniversitesi

icil@sakarya.edu.tr

(264) 295 56 71

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ramazan YAMAN

Balıkesir Üniversitesi

ryaman@balikesir.edu.tr

(266) 612 11 94 – 4310

Özgeçmiş

Prof. Dr. Tunçhan CURA

İstanbul Üniversitesi

tunchan@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Harun Reşit YAZĞAN

Sakarya Üniversitesi

yazgan@sakarya.edu.tr

(264) 295 56 70

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet TÜREL

İstanbul Üniversitesi

aturel@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18407

Özgeçmiş

Doç. Dr. Emre ÇEVİKCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

cevikcan@itu.edu.tr

(212) 293 13 00 – 2759

Özgeçmiş

Doç. Dr. RÜYA ŞAMLI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Murat BASKAK

İstanbul Teknik Üniversitesi

baskakm@itu.edu.tr

(212) 440 00 40

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mücteba UYSAL

İstanbul Üniversitesi

mucteba.uysal@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18010

Özgeçmiş

Doç. Dr. Seda YANIK UĞURLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

sedayanik@itu.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ

İstanbul Üniversitesi

tkdeniz@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Muhsin Murat YAŞLIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

muratyas@istanbul.edu.tr

(212) 4737070 – 18303

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özdoğan KARAÇALI

İstanbul Üniversitesi

ozdogank@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi

eldemir@yildiz.edu.tr

(212) 383 29 97

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nihan KABADAYI

İstanbul Üniversitesi

nihank@istanbul.edu.tr

(212) 4737070 – 18420

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment N. DİZDAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güler

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fatih YALÇIN

İstanbul Üniversitesi

fatih.yalcin@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17942

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sündüz DAĞ

İstanbul Üniversitesi

skumpas@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18410

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murad KUCUR

İstanbul Üniversitesi

kucur@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş