Bitirme Projesi I

Bitirme projesi, Bitirme I dersi kapsamında bireysel gerçekleştirilecek bir uygulamadır. Proje uygulama raporu, 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar danışmana teslim edilmelidir. Rapor uygulama şablonuna göre hazırlanmalıdır.

Öğrenciler 6 ekim Perşembe gününe kadar danışman tercihleri tamamlamalıdır. 6 ekim Perşembe gününe kadar üç tercih yapılmaması durumunda danışman ataması yapılmaz ve öğrenci dersten başarısız sayılır. Tercihler gerçekleştirildikten sonra öğrenci talepleri değerlendirilecek ve danışmanlar duyurulacaktır.