Staj Değerlendirme Sonuçları

Staj Değerlendirmeleri

Onay durumu kısmında KABUL yazan öğrencilerimizin staj defterleri kabul edilmiş olup RED (Düzeltme) yazan öğrencilerimizin ise staj defterlerine düzeltme verilmiştir. 

Bu öğrencilerimizin 01.01.2017 tarihine kadar staj defterlerindeki onay ve imza gibi işlemleri tekrar yaptırmadan sadece staj defterini ve uygulamalarını staj kılavuzundaki maddeleri esas alarak tekrar hazırlaması ve staj birimine göndermesi durumunda staj defteri komisyon tarafından tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

Aksi durumda stajı RED edilecektir.

  • Staj defterinde düzeltme verilmiş olan öğrencilerimiz defterlerini staj biriminden elden teslim alabilmektedir.
  • Kabul edilen stajların AKSİS otomasyon sisteminde yer alması BAŞARILI olduğu anlamına gelmektedir.